Veelgestelde vragen

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Voor de reguliere huisartsenzorg hoeft u als patiënt niets te betalen, dit doet de zorgverzekeraar voor u. Ook bent u geen eigen risico kwijt als u naar de huisarts gaat. Wel kan het zijn dat medicatie, of een aanvullend onderzoek dat aangevraagd wordt door uw huisarts, van uw eigen risico afgaat of soms door u zelf betaald moet worden. Voor een overzicht van prijzen van onderzoeken verwijzen wij u naar de website van het Diagnostisch Centrum Bernhoven.

De KNMG heeft als standpunt dat een arts geen verklaringen afgeeft over een eigen patiënt, waarbij hij/zij een oordeel geeft over de (medische) geschiktheid of ongeschiktheid van een patiënt om bepaalde dingen wel of niet te doen. Voorbeelden daarvan zijn: is iemand in staat te werken/een auto te besturen/voor de kinderen te zorgen of heeft iemand recht op een parkeervergunning/aangepaste woonruimte? Dergelijke verklaringen mogen alleen worden afgegeven door een onafhankelijke arts.