« terug naar vorige pagina

Praktijkaccreditatie

NHG-Praktijkaccreditering

Huisartspraktijk De Vorssel is sinds 2013 in het bezit van het kwaliteitscertificaat van het Nederlandse Huisartsen Genootschap. Dit betekent dat de praktijk voldoet aan landelijk vastgestelde kwaliteitsnormen en gericht werkt aan kwaliteitsverbetering. 

De kwaliteitsnormen zijn gegroepeerd rond vijf onderdelen: 

Beleid

De praktijk weet welke zorg zij wil aanbieden; werkt volgens standaarden en best practices; heeft een visie op haar eigen ontwikkeling en vertaalt deze in beleid; stelt zich toetsbaar en transparant op en verantwoordt zich jaarlijks.

Meten, verbeteren en borgen

De praktijk verzamelt systematisch gegevens en draagt bij aan spiegelinformatie voor de beroepsgroep; werkt gestructureerd aan de verbetering van de eigen organisatie en verhoging van de kwaliteit van de zorg; gebruikt lage spiegelscores als startpunt voor verbetering; beschouwt een klacht of (bijna) incident ook als kans voor verbetering; beschikt over een procedure veilig incident melden; werkt consistent en borgt genomen maatregelen.

Praktijkorganisatie

De praktijk beheerst al haar processen en de risico’s voor kwaliteit en veiligheid; beschikt over de juiste mensen om goede zorg te kunnen verlenen; beschikt over de juiste middelen om goede zorg te kunnen verlenen; kan laten zien dat zij zich houdt aan de afspraken om goede zorg te leveren, op de overeengekomen wijze.

Patiëntenervaringen

De mening van de patiënt is belangrijk voor de praktijk.

Professioneel handelen

De huisarts stelt zich toetsbaar op; werkt professioneel volgens standaarden, richtlijnen en best practices; kan afwijkingen van (medische) werkwijzen onderbouwen.