« terug naar vorige pagina

Zorggroep Synchroon

NHG-Praktijkaccreditering

Onze huisartspraktijk heeft reeds sinds 1 januari 2013 een certificaat van de NHG-Praktijkaccreditering en daar zijn wij heel erg trots op!          

    

Een gekeurde huisartspraktijk voldoet aan landelijk vastgestelde normen en werkt gericht aan kwaliteitsverbetering. Hiervoor is de praktijk helemaal doorgelicht. Onderzoeksgegevens op het gebied van organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en de mening van patiënten zijn vergeleken met andere praktijken. Op basis van een rapport zijn vervolgens verbeterplannen opgesteld. Een auditor komt jaarlijks langs bij ons langs om na te gaan of eventuele verbeterplannen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

Een praktijk komt in aanmerking voor het certificaat als hij voldoet aan de eisen en voorwaarden van de NHG-Praktijkaccreditatie. De eisen zijn gegroepeerd rond vijf onderdelen: Beleid, Meten, verbeteren en borgen, Praktijkorganisatie, Patiëntenervaringen en Professioneel handelen.

Beleid

De praktijk weet welke zorg zij wil aanbieden; werkt volgens standaarden en best practices; heeft een visie op haar eigen ontwikkeling en vertaalt deze in beleid; stelt zich toetsbaar en transparant op en verantwoordt zich jaarlijks.

Meten, verbeteren en borgen:

De praktijk verzamelt systematisch gegevens en draagt bij aan spiegelinformatie voor de beroepsgroep; werkt gestructureerd aan de verbetering van de eigen organisatie en verhoging van de kwaliteit van de zorg; gebruikt lage spiegelscores als startpunt voor verbetering; beschouwt een klacht of (bijna) incident ook als kans voor verbetering; beschikt over een procedure veilig incidentmelden; werkt consistent en borgt genomen maatregelen.

Praktijkorganisatie:

De praktijk beheerst al haar processen en de risico’s voor kwaliteit en veiligheid; beschikt over de juiste mensen om goede zorg te kunnen verlenen; beschikt over de juiste middelen om goede zorg te kunnen verlenen; kan laten zien dat zij zich houdt aan de afspraken om goede zorg te leveren, op de overeengekomen wijze.

Patiëntenervaringen:

De mening van de patiënt is belangrijk voor de praktijk.

Professioneel handelen:

De huisarts stelt zich toetsbaar op; werkt professioneel volgens standaarden, richtlijnen en best practices; kan afwijkingen van (medische) werkwijzen onderbouwen.

Deelnemer NUHP, Nijmeegse Universitaire Huisarts Praktijk

De praktijk is per 27-02-2013 deelnemer aan het netwerk Nijmeegse Universitaire Huisartspraktijken, het NUHP.

Dit is een samenwerkingsverband tussen het Universitair Medisch Centrum St Radboud Nijmegen en een aantal huisartspraktijken uit de regio Nijmegen. Als deelnemer werken we regelmatig mee aan wetenschappelijk onderzoek. Hier zult u soms wat van merken, soms niet. Ook bieden wij als deelnemer regelmatig stageplaatsen voor co-assistenten en studenten geneeskunde. Dit alles gebeurt in een nauwe relatie met het UMC St. Radboud.