Vragen en afspraken

Spreekuur op afspraak

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op telefoonnummer 0412-611250, toets 3.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geeft u dit dan aan bij het maken van de afspraak, dan kunnen wij er rekening mee houden.

Korte klachten spreekuur

Er is dagelijks tussen 11.00 en 11.30 uur, op afspraak, een korte klachten spreekuur. Dit spreekuur is speciaal bedoeld voor eenvoudige hulpvragen die de huisarts snel kan afhandelen. Voorbeelden hiervan zijn het beoordelen van een moedervlek, keel- of oorpijn.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. De huisbezoeken vinden plaats tussen 12.00 en 13.30 uur; in verband met de planning verzoeken wij u deze voor 11.00 uur aan te vragen.

Het huisbezoek is nadrukkelijk niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.